ukázky prací

Projekční práce

Po úvodní konzultaci s klientem stanovím cenu a sepíšeme smlouvu o dílo.

Projektové práce lze nabídnout buď jako komplexní služby nebo jednotlivě.

Projektové práce zahrnují:

Předprojektová příprava

Návrh stavby– po konzultaci s klientem provedu návrh stavby, který obsahuje např.:

Vypracování dokumentace pro územní řízení

(dle přílohy č. 4 OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, k vyhlášce. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření)

Projektová dokumentace potřebná pro vydání stavebního povolení

(dle přílohy č. 1 OBSAH A ROZSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb)

Inženýrská činnost

Po úvodní konzultaci s klientem stanovím cenu a sepíšeme smlouvu o projednání.

Inženýrské práce lze nabídnout buď jako komplexní služby nebo jednotlivě.

Inženýrská činnost zahrnuje:

Zajištění územního rozhodnutí

Vyřízení stavebního povolení

"Šťastný je ten, kdo sní své sny, a je připraven zaplatit cenu, aby je realizoval."

Joseph-leon Cardinal Suenens